Srovnání detektorů oxidu uhelnatého

TOP hlásiče úniku jedovatého plynu. Senzory oxidu uhelnatého jsou určeny pro monitorování prostor s možností potenciálního výskytu a ohrožení tohoto smrtelného plynu.

Kidde 5CO Kidde 5DCO Kidde 7CO Kidde 7DCO Kidde 10LLCO Kidde 10LLDCO Kidde 10SCO
Napájení 3x AA LR6 3x AA LR6 3x AA LR6 3x AA LR6 Lithiová baterie Lithiová baterie 1x 9V baterie
LCD displej
Počet LED diod 2 2 2 2 3 3 2
Interní siréna 85dB
Hlasové upozornění
Testovací tlačítko
Provozní teplota 0°C až +40°C 0°C až +40°C 0°C až +40°C 0°C až +40°C 0°C až +40°C 0°C až +40°C 0°C až +40°C
Skladovací teplota -10°C až +60°C -10°C až +60°C -10°C až +60°C -10°C až +60°C -20°C až +60°C -20°C až +60°C -20°C až +60°C
Provozní vlhkost < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH < 90% RH
Ochrana proti vlhkosti
Paměť poplachu
Detekce kouře
Životnost senzoru 7 let 7 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let
Signalizace životnosti
Záruka 7 let 7 let 10 let 10 let 10 let 10 let 10 let
EN 50291-1:2010
EN 50291-2:2010
EN 14604-1:2005
Rozměry detektoru 126x72x35 mm 126x72x35 mm 126x72x35 mm 126x72x35 mm 116x72x40 mm 116x72x40 mm 145x45 mm
Hmotnost detektoru 175 g 179 g 166 g 170 g 122 g 134 g 360 g

Jak si vybrat ten nejužitnější detektor oxidu uhelnatého

Co vše je dobré vědět, než si pořídíte detektor oxidu uhelnatého, který rozpozná, když existuje nebezpečí výskytu jedovatého plynu v podobě oxidu uhelnatého, a upozorní vás i vaši rodinu v případě nebezpečí otravy plynem

Ano samozřejmě! Všeobecně lze říci, že by mělo být zařízení pro detekci oxidu uhelnatého umístěno tak, aby nedošlo k jeho poškození kondenzující parou, což se jeví ve většině případů nepravděpodobné i s ohledem na velmi malou velikost některých koupelen. Pokud je navíc součástí koupelny ventilace (odsávání par, vzduchotechnika, ventilátor) nebo jiný způsob zamezující vzniku kondenzátu je tato možnost za standardních podmínek takřka nulová.

Umístění detektoru CO v koupelnách se může zdát komplikované především s toho důvodu, že se jedná převážně o vlhké prostředí, ale nemusí tomu tak být pokud jsou dodrženy následující pravidla

a) Místnost je možné dostatečně odvětrat pomocí ventilace, tak aby vlhkost nepřesáhla 95% a pára se nevysrážela v kondenzát, který by mohl zařízení poškodit.
b) Detektor je možné umístit ve vzdálenosti alespoň 1,8 m od plynového spotřebiče.

V opačném případě lze detektor umístit do vedlejší místnosti v přímce cirkulace vzduchu, který proudí mřížkou pod dveřmi (ventilační mřížka, která by měla být součástí dveří do koupelny s plynovým spotřebičem zabezpečující pravidelný přísun vzduchu pro plyn spalující zařízení).
Je nutné ověřit, aby akustický signál byl slyšitelný jak pro osobu v koupelně např. při spuštěné sprše, tak pro ostatní v domácnosti.

Doporučená minimální vzdálenost instalace detektoru od potenciálního zdroje výskytu nebo úniku jedovatého plynu je 1,3 – 1,5 m.

Doporučená výška pro instalaci detektoru CO na stěnu je ve výšce očí, tedy okolo cca 150 cm od podlahy.

Senzory detektorů CO Kidde jsou přednastaveny a kalibrovány ve výrobě dle normy EN50291, žádná další kalibrace se již po celou dobu životnosti těchto přístrojů neprovádí.
Konstrukce a technologie zařízení umožňuje elektrochemickému senzoru nové generace detekovat aktuální koncentraci CO dle výše uvedené normy od první aktivace zařízení do konce jeho životnosti.

Nová generace 7. a 10. řady detektorů CO Kidde (7CO, 7DCO, 10LLCO, 10LLDCO) disponuje vrstvou NANOWAX, ta chrání elektroniku zařízení proti případné zvýšené vlhkosti v monitorovacím prostoru.

Díky této technologii je možné instalovat detektory oxidu uhelnatého i do vlhkých prostor, jako jsou například koupelny, sušárny, suterén, kotelny atd. Proto instalace takového detektoru CO do prostoru kde je umístěn jakýkoliv plynový spotřebič ve vlhkém prostředí je velmi žádoucí.

Detektory CO s LCD displejem navíc disponují doplňujícími funkcemi. Standardně je displej použit pro zobrazení aktuálně naměřených hodnot oxidu uhelnatého (CO), takže v případě poplachu lze rozlišit jednotlivé úrovně CO s odvozením příznaků otravy CO typických pro jednotlivé úrovně.

Další funkcí, kterou disponují detektory s displejem je paměť nejvyšší naměřené hodnoty oxidu uhelnatého, prostřednictvím které lze určit zdali detektor vyhlásil poplach (nebo naměřil nebezpečnou hodnotu CO) v případě vaší nepřítomnosti a jaké množství hodnot bylo naměřeno. Uchována je vždy poslední nejvyšší naměřená hodnota od resetu paměti.

Tyto dvě funkce mohou mít klíčový význam v případě přivolání pomoci a to ať už servisního technika pro palivo spalující spotřebiče, z řad záchranné služby či hasičského záchranného sboru.

Tak jako všechna zařízení i detektory CO mají omezenou dobu životnosti.

Aktuální životnost senzorů detektorů CO Kidde je 10 let od jejich prvního uvedení do provozu.

Jednotlivá zařízení disponují autodetekčním systémem kontroly obvodů. V případě, že po uplynutí životnosti zařízení (10 let) dojde k selhání některého z obvodů, oznámí zařízení sledem výstražných tónů a optické indikace konce životnosti. V tomto stavu již nadále nebude schopno detekovat CO a je nutné je nahradit novým zařízením.

V současné době pouze značka Kidde vyrábí a na trh dodává detektory CO s vrstvou NANOVAX. Jelikož se jedná o certifikovaný elektronický výrobek, je na základě směrnice EU a normy EN 50291 (norma pro detektory oxidu uhelnatého určené umístěním do objektů pro bydlení a ubytování) povinností výrobce uvést do manuálu uživatele, že elektronický výrobek není vhodné instalovat do vlhkých prostor.
V konečném důsledku jde o naplnění legislativních požadavků, které EU ukládá výrobci, aniž by zkoumala, povahu, vlastnosti nebo konstrukční možnosti zařízení.

Slovní spojení „není doporučeno“ neznamená „nesmí být instalováno“.

Nová generace 7. a 10. řady detektorů CO Kidde (7CO, 7DCO, 10LLCO, 10LLDCO) disponuje vrstvou NANOWAX, která chrání elektroniku zařízení proti případné zvýšené vlhkosti v monitorovaném prostoru.
Díky této technologii je možné instalovat detektory oxidu uhelnatého i do vlhkých prostor, jako jsou například koupelny, sušárny, suterény, kotelny atd.

Ne všechny hlásiče oxidu uhelnatého jsou svou konstrukcí vhodné pro použití v karavanech a na lodích.

Schválená zařízení pro tento typ použití jsou certifikována dle normy: ČSN EN50291-2:2010 - elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech, Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel.

Pro tento typ použití vyrábíme a na trh dodává dva modely detektorů CO s typovým označením Kidde 7CO (model bez displeje) a model Kidde 7DCO (model s LCD displejem).

Pozor na napodobeniny a nekvalitní detektory CO

Kvalitní detektor oxidu uhelnatého rozpozná nebezpečí a upozorní vás, až bude v prosoru kysličník uhelnatý. V prodeji je ale spousta neúčinných alarmů - ve skutečnosti byla pětina všech modelů, které jsme testovali, tak nespolehlivá a nebezpečná, že jsme je označili jako Don’t Buys. Protože je důležité koupit detektor oxidu uhelnatého, který vás nezklame, stojí za to udělat si malý průzkum, než si detektor CO pořídíte.

Vybírejte z certifikovaných detektorů CO